1

پروژه شمیم رحمت Things To Know Before You Buy

News Discuss 
این تعاونی دارای پیشینه ی درخشانی است و می توان دو پروژه ترنج ( واقع در بلوار کوهک ) یادآور می شود هزینه مصالح به واسطه افزایش تورم بعضا تا بیش از سه برابر افزایش یافته است این رقم در ادامه پروژه برای سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ چقدر هست و https://getsocialnetwork.com/story13747940/the-basic-principles-of-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story